Mantelzorgcompliment

Mantelzorg, een compliment waard

Een mantelzorger is iemand die de zorg voor een ouder, partner, broer, zus of buur op zich neemt zodat de zorgbehoevende niet naar een zorginstelling hoeft. Tot voor kort verdiende de mantelzorger een tegemoetkoming. Daar is nu een speciaal woord voor in de plaats gekomen. Men kan nu een mantelzorgcompliment krijgen.

Mantelzorgcompliment

Wat is het?

Een mantelzorgcompliment bestaat uit een geldbedrag van €200,00 per jaar.

Voor wie is het?

Het is bestemd voor de mantelzorger, maar de mantelzorgontvanger vraagt het aan en moet een AWBZ-indicatie hebben. Die indicatie kunt u aanvragen bij het CIZ.

Waar vraagt u een mantelzorgcompliment aan?

Die vraagt u aan bij de SVB. Als u de aanvraag hebt gedaan, ontvangt u een formulier thuis waarop u de gegevens van u en de mantelzorger invult en terugstuurt. Na ongeveer acht weken krijgt u thuis een brief van de SVB die de aanvraag heeft behandeld en daarin staat of u en uw mantelzorger het mantelzorgcompliment ontvangen. Voor infrequente mantelzorgers als Peter Vink is dit een grote hulp, en wordt het gezien als een “bedankje” van de overheid.

Sinds wanneer?

Dit mantelzorgcompliment is een nieuwe regel en geldt voor 2012 en 2013 maar ook voor de jaren daarvoor. U kunt daarvoor ook een formulier aanvragen.