Mantelzorg tegemoetkoming

De Mantelzorg Tegemoetkoming

Mantelzorgcompliment

Mantelzorg tegemoetkomingMantelzorgers kunnen een financiële tegemoetkoming ontvangen in de vorm van een mantelzorgcompliment. Een mantelzorger is iemand die intensief een vriend, familielid, partner of kennis verzorgt die anders professionele hulp nodig zou hebben. Mantelzorgers worden in principe niet voor hun diensten betaald.

Door middel van het mantelzorgcompliment kunnen mensen in de mantelzorg toch een kleine tegemoetkoming ontvangen. In 2012 was de mantelzorg tegemoetkoming 200 euro, in 2011 was dit nog 250 euro. De mantelzorg tegemoetkoming wordt betaald door de Sociale Verzekeringsbank en stijgt of daalt naar gelang de economische situatie en de regerende partijen.

Voorwaarden mantelzorg tegemoetkoming

Om in aanmerking te komen voor een mantelzorgcompliment moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Het is belangrijk dat de zorgvrager een indicatie heeft voor extramurale AWBZ-zorg aan huis. Deze wordt uitgegeven door Centrum Indicatiestelling Zorg of Bureau Jeugdzorg en hier staat in dat de zorgvrager ook daadwerkelijk zorg nodig heeft. Deze indicatie moet bovendien voor minimaal 53 weken gelden om voor de mantelzorg tegemoetkoming in aanmerking te komen.

Wanneer de indicatie korter is dan 53 weken, kunnen verschillende indicaties ook bij elkaar opgeteld worden. Een mantelzorger mag maximaal één compliment per jaar ontvangen. De mantelzorg tegemoetkoming is een netto bedrag, waarover dus geen belasting afgedragen hoeft te worden. Let wel op: de impact op uw pensioen kan afhankelijk zijn van uw reeds gewerkte loopbaan; en zoekt u dus best even uit via een online tool van de overheid.