Mantelzorg vergoeding

Helpt u geregeld uw hulpbehoevende buurvrouw of misschien uw moeder of kind?

Mantelzorg vergoedingEn moet u daar soms wel wat kosten voor maken. Ze wil die wel uit eigen zak vergoeden, maar dat wilt u niet hebben.

Bent u nu wel of niet een mantelzorger en kunt u voor die gemaakte kosten misschien ergens anders wel een mantelzorg vergoeding ontvangen? Op deze website kan u alle nodige informatie terugvinden op een compacte maar verzorgde manier.

Wanneer mantelzorger?

Een mantelzorger is iemand (familie, vriend of kennis) die gedurende langere tijd zorg aan een chronisch zieke, een gehandicapte of andersoortige hulpbehoevende verleent. Voorwaarde is daarbij wel dat die hulp onbetaald is, dat daarvoor van de zieke of gehandicapte geen mantelzorg vergoeding wordt ontvangen. Er zijn in Nederland ruim 1 miljoen mantelzorgers, die, langer dan 3 maanden en dat meer dan 8 uur per week, op die manier voor een ander zorgen.

Een mantelzorg vergoeding als compliment

De overheid wil 1x per jaar een blijk van waardering, een compliment, geven aan de mantelzorgers. Degene die mantelhulp ontvangt, kan daartoe 1x per jaar voor maximaal één persoon zo’n mantelzorgcompliment aanvragen. De mantelzorger ontvangt dan eenmaal per jaar een (belastingvrije) mantelzorg vergoeding (uitkering) van €200.

Als de mantelzorger meer dan 1 persoon mantelzorg verleent, komt deze toch maar voor één persoon per jaar voor zo’n mantelzorg vergoeding in aanmerking.

Mantelzorger combineert zorg en werk

1 op de 8 mantelzorgers combineert betaald werk bij zijn werkgever met het verlenen van mantelzorg aan familie, vriend of kennis. We noemen zo iemand ‘een werkende mantelzorger’. Veel van die combinaties zorgen er voor dat de werkende mantelzorger overbelast wordt. Soms is het mogelijk dat de mantelzorger met de werkgever afspraken maakt, bijvoorbeeld over afwijkende werktijden of bepaalde verloffaciliteiten.

In bepaalde CAO’s zijn hierover zelfs regelingen opgenomen. Soms kan het niet anders dan dat de mantelzorger en werkgever moeten besluiten dat hij minder uren moet gaan werken. In dat geval zou een PGB-contract wellicht uitkomst kunnen bieden.

Mantelzorg vergoeding in de vorm van een PGB-contract

mantelzorg vergoedingHulpvragers met een AWBZ-indicatie (u kunt die aanvragen bij het CIZ in uw woonplaats of bij u in de buurt) kunnen er ook voor kiezen om een Persoonsgebonden budget (PGB) aan te vragen. Daarmee kunnen ze dan zelf besluiten waar en bij wie ze de benodigde hulp inkopen. De chronisch zieke of gehandicapte kan dan ook besluiten om een deel van de gewenste hulp in te kopen bij de mantelzorger. De hulpvrager sluit dan een contract af welke werkzaamheden de mantelzorger voortaan zal uitvoeren en hoe hoog de mantelzorg vergoeding is die hij daarvoor ontvangt.

De hulpvrager kan dan voor de mantelzorger geen mantelzorg vergoeding meer aanvragen in het kader van het “mantelzorgcompliment” omdat de mantelzorger niet meer aan de voorwaarden voldoet. Een dergelijk PGB-contract, met daarin de contractuele mantelzorg vergoeding, is soms een goede oplossing als de mantelzorg niet meer is te combineren met betaald werk (zie vorige alinea).

10-uursgrens PGB

Door overheidsbezuinigingen vervallen per 1 januari 2014 alle PGB’s die uitsluitend ‘begeleiding voor minder dan 10 uur per week’ omvatten. Pas dus op dat u niet deels ontslag neemt om uw mantelzorg vergoeding te regelen, via een PGB-contract, met een hulpverlener, die een dergelijke 10-uurs PGB heeft. Dan dreigt u namelijk van de regen in de drup terecht te komen.